Komodo Platform Pilipinas


#1

Komodo Pilipinas!

Meron na tayong Facebook group. Meron na din mga small meetups and get to know the community.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/komodoplatformph


#2

Are there any Cebu meetups?